miercuri, 22 august 2012


RSVTI BUCURESTI –  ISCIR 

http://www.rsvti-bucuresti.ro   ;   http://www.autorizare-iscir.ro Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. îşi propune să devină partenerul dumneavoastră consecvent în mobilizarea eforturilor pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil.
Prin cele 14 sucursale ale companiei, specialiştii noştri cu o bogată experienţă profesională pot interveni prompt şi eficient pentru realizarea testărilor şi analizelor tehnice necesare în soluţionarea problemelor tehnice pe care le pun instalaţiile/ echipamentele pe care le deţineţi.
Managementul companiei este  permanent implicat în crearea climatului profesional propice distribuirii serviciilor noastre la nivelul de calitate care sa ne recomande pe termen lung ca principal vector al sigurantei.

marți, 12 aprilie 2011

CNCIR - Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.ACompania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune S.A. îşi propune să devină partenerul dumneavoastră consecvent în mobilizarea eforturilor pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil.
    CNCIR S.A. a luat fiinţă prin Hotărârea de Guvern Nr. 1.139/17.11.2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 779/22.XI.2010 . Compania funcţionează ca persoană juridică de interes strategic naţional care are ca obiect principal de activitate realizarea de testări şi analize tehnice.
    Spectrul activităţilor sale include efectuarea de verificări tehnice în vederea autorizării funcţionării şi de verificări tehnice în utilizare pentru instalaţiile şi echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare.http://www.rsvti-bucuresti.ro ; http://www.autorizare-iscir.ro


Distribuţia teritorială a sucursalelor CNCIR SA